Środa, 18. Październik 2017

Sprostowanie w odniesieniu do publikacji Przeglądu Sportowego z dnia 29.03.2017

Szanowni Państwo,

informujemy, że w dniu 21 marca 2017 roku Dyrektor COS podjął decyzję o rozwiązaniu umowy o pracę z Panem Łukaszem Grocholskim i odsunięciu go od wykonywania czynności służbowych wynikających z pełnienia funkcji zastępcy Dyrektora COS.

Pan Łukasz Grocholski funkcję zastępcy Dyrektora COS na warszawskim Torwarze pełnił od 24 lutego 2015 roku. Do konkursu na stanowisko sekretarza generalnego PZB przystąpił bez zgody i poinformowania o tym fakcie kierownictwa Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz COS. W styczniu 2017 roku, tuż po rozstrzygnięciu ww. konkursu, Pan Łukasz Grocholski został, z uwagi na konflikt interesów wynikający z pełnionej funkcji w związku sportowym i zatrudnienia w COS, zobowiązany przez Dyrektora COS, do rezygnacji ze stanowiska sekretarza generalnego Polskiego Związku Bokserskiego. Pan Łukasz Grocholski zobowiązał się do rezygnacji z ww. funkcji oraz jednocześnie oświadczył, iż nie pobiera wynagrodzenia za funkcję pełnioną w Związku. Z uwagi na zastrzeżenia w stosunku do wykonywanej pracy w dniu 21 marca 2017 roku Dyrektor COS podjął decyzję o rozwiązaniu umowy o pracę z Panem Łukaszem Grocholskim i odsunięciu go, od wykonywania czynności służbowych wynikających z pełnienia funkcji zastępcy Dyrektora COS.

Centralny Ośrodek Sportu z ubolewaniem odnosi się do faktu, iż przed publikacją materiału dotyczącego powiązań Łukasza Grocholskiego z Polskim Związkiem Bokserskim, redakcja Przeglądu Sportowego nie skontaktowała się z COS celem zapoznania się z naszym stanowiskiem.

Lista partnerów

Ilość wyświetleń: 761